BULGARIAN CATCH WRESTLING CAMP 2024

Bulgarian Catch Wrestling Camp 2024

24./25. August 2024 in Sofia, Bulgaria

24-25 август 2024 г. в София, България

 

Please contact us directly by email.

Моля, свържете се с нас директно по имейл.

 

SC Int'l Street Combatives Krav Maga Catch Wrestling Hybrid Combat Submission BJJ Jiu Jitsu Sofia Bulgaria Seminar Camp Grappling Judo

Catch-as-Catch-Can is defined as “using or making due with whatever means are available”. Jiu-jitsu translates to “the gentle art” and Judo translates to “the gentle way”. Catch as Catch Can Wrestling is regarded throughout the world as “the violent art,” as it is considered the most aggressive of these popular styles. It is also the father of Olympic Freestyle Wrestling (once commonly known as Amateur Catch as Catch Can) and Collegiate Folkstyle Wrestling.

 

Hundreds of years old, it originated in Lancashire England and its dominance in matches against other wrestling styles gained worldwide notoriety around the mid 1800’s. During this same time it found its way to North America via immigrants and world travelers and became the top sport in America by the turn of the 20th century. This grappling art is comprised of takedowns, throws, ground based wrestling rides, breakdowns and transitions combined with a surplus of excruciating submission holds. The term “No Holds Barred” originated with Catch Wrestling, as there are no illegal submissions, holds, pins or takedowns, which makes it extremely effective and efficient for both combat sports and self defense.

 

More information regarding our camp in Sofia will follow soon.


"Улов по метода на улова" се определя като "използване на всички налични средства". Джиу-джицу се превежда като "нежното изкуство", а джудо - като "нежният начин". Catch as Catch Can Борбата се счита в целия свят за "жестокото изкуство", тъй като се смята за най-агресивния от тези популярни стилове. Тя е и бащата на олимпийската свободна борба (някога известна като аматьорска борба "Catch as Catch Can") и на колежанската народна борба.

 

На стотици години, тя възниква в Ланкашир, Англия, и нейната доминация в мачове срещу други стилове борба придобива световна известност около средата на XIX век. По същото време чрез имигранти и световни пътешественици тя намира път към Северна Америка и се превръща в най-популярния спорт в Америка до началото на XX век. Това граплинг изкуство се състои от сваляния, хвърляния, борби на земята, разбивания и преходи, съчетани с излишък от мъчителни хватки за подаване. Терминът "No Holds Barred" (Без задръжки) произхожда от кеч-борбата, тъй като в нея няма незаконни подавания, хватки, притискания или сваляния, което я прави изключително ефективна и ефикасна както за бойни спортове, така и за самозащита.

 

Повече информация за лагера ни в София ще намерите скоро.


P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Hybrid Wrestling Ausbildung
P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Hybrid Combat Wrestling
P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Martial Arts

P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Martial Arts
P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Martial Arts
I SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Seminari disarmati Formazione Certificazione Programma di sviluppo per istruttori Mani vuote Coltello Difesa con armi da fuoco Strategie di autodifesa Arti Marziali Autodifesa

P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Martial Arts
P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Hybrid Combat Wrestling
P SC Int'l Street Combatives  Krav Maga Unarmed Seminare Seminars Trainerausbildung Certification Instructor Development Program Empty Hands Knife Gun Defense Combative Blade Strategies Selbstverteidigung Kampfsport Selfdefense Martial Arts